Bijpraten met voorzitter Hans Pieter

Februari 2023, de tweede officiële maand van Herenboeren Usseler Es. Tijd voor een kop koffie met voorzitter Hans Pieter van den Berg. 

Hoe gaat het met de opstart van de Herenboerderij? 
“Goed, we zijn druk bezig op alle vlakken. Alle commissies zijn aan het opstarten. De kascommissie, ICT, community, secretariaat en biodiversiteit bijvoorbeeld. De boeren zetten de werkploegen neer. En we hebben afgelopen zaterdag een geweldige klusdag gehad in en om de schuur. Geweldig om te zien hoeveel leden zich inzetten.” 

We zitten nu op 184 leden. 
“Klopt, het gaat heel goed met de aanmeldingen. 184 leden betekent ruim 370 monden. Er is plek voor 500 monden. We hopen dat alle leden zich inzetten om samen snel deze 500 monden te bereiken. Er is in de exploitatiebegroting van dit jaar overigens rekening gehouden met 450 monden. Wat dat betreft zitten we dus veilig.” 

Binnenkort worden de intentieverklaringen omgezet in een lidmaatschap. Kun je daar iets over vertellen? 
“We zijn heel druk bezig geweest met de Rabobank en de Triodosbank. We wachten met de omzetting totdat we een eigen bankrekening hebben, dat is deze weken het geval naar verwachting. Dat maakt de administratie een stuk makkelijker. Het was een enorme klus om te regelen, vandaar dat het vertraging opliep.” 

Het huishoudelijk reglement was ook een belangrijk aspect de afgelopen weken. 
“Dat klopt. In het huishoudelijk reglement van Herenboeren Usseler Es staan alle werkafspraken en hoe we met elkaar omgaan binnen de coöperatie. Wie heeft welke taken en bevoegdheden, hoe ga je om met stemmen, hoe gaat het met de contributie, wat doen we bij een productie overschot, hoe lopen bestuursvergaderingen, wat is het procuratie schema, enzovoort. Best veel informatie dus, we zijn ook gewoon een bedrijf. Het is een aanvulling op de statuten. We hebben er veel tijd aan besteed omdat dit een van de basiselementen is van de Herenboerderij.” 

De eerste Algemene Ledenvergadering staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten? 
“We gaan in de schuur op de Usseler Es de eerste ledenvergadering houden. Die zijn we als bestuur nu aan het voorbereiden. We gaan onder andere het huishoudelijk reglement vaststellen en we kijken vooruit. Binnenkort krijgen de leden per mail de uitnodiging voor deze vergadering.” 

 Hoe is het gegaan met het grondonderzoek? 
“Het grondrapport ziet er goed uit. Het organisch stofgehalte in de bodem is laag, de grond is totaal uitgewoond. Daarom moet er reparatiebemesting komen bijvoorbeeld. De grond is niet slecht, maar het is wel een spannend aspect. We moeten daarnaast best een diepe put gaan slaan. Daarvoor spelen vragen als: gaan we een aantal proefboringen doen of gaan we in één keer de put slaan? En hoe zit dit qua kosten?” 

Kun je iets zeggen over de zouthuisjes op de Es? 
“Er zijn vier zouthuisjes van Nobian op de Es. Die blijven staan, ze staan ook niet op onze gepachte grond. Het is wel iets om rekening mee te houden. Er liggen leidingen naar deze huisjes toe, daar mogen we bijvoorbeeld geen water put slaan en bomen planten. Ook is de grondtemperatuur rondom deze huisjes iets verhoogd en dit heeft invloed op de groei, daar moeten we dus rekening mee houden.”  

Wat staat er de komende weken op de planning? 
“17 februari is er een overleg met de gemeente, de landschapsarchitect, de boeren en het bestuur. We gaan dan kijken of het plan wat er nu staat ook kan doorgaan. We hopen dat dit klaar is voor de ALV. Daarnaast kunnen de leden 11 of 12 maart naar de film Onder Het Maaiveld die exclusief voor ons in Concordia getoond wordt. Een paar weken later staat de officiële opening met wethouder Niels van den Berg op de planning, waarover later meer.”   

Deel dit bericht: