Skip to content

Fonds Kleine Beurs

Per 1 januari 2023 is Herenboeren Usseler Es een feit. Samen met onze twee boeren, Isabel en Idse, gaan wij de deelnemende huishoudens voorzien van duurzame groente, fruit, eieren en vlees. Lekker, gezond en dichtbij. En met oog voor de natuur! 

Wat is een Herenboerderij?

Een Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij, in eigendom van ongeveer 230 huishoudens (500 monden). Samen bepalen we wat we telen en eten. De twee boeren verbouwen, geholpen door de leden, zo’n 50 soorten groenten en fruit en verzorgen de dieren die vlees en eieren leveren. Dat levert ongeveer 50% van onze dagelijkse eten. 

Ieder huishouden betaalt eenmalig ca 2.500 euro voor de oprichting van de boerderij (een eenpersoons huishoudens de helft). Vervolgens delen wij met elkaar de jaarlijkse exploitatiekosten. Denk aan het salaris van de boeren, de pacht van de grond, de huur van de opstallen, water, zaai- en plantgoed en eten voor de dieren. Voor 12,50 tot 14 euro per mond per week eten de leden duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel van de eigen boerderij en dekken we de jaarlijkse exploitatiekosten. 

Een Herenboerderij is een burgerinitiatief. De leden staan aan het begin van de boerderij. We hebben ons verenigd in Coöperatieve Vereniging Herenboeren Usseler Es. Wat ons bindt is ons streven naar een meer natuurvriendelijk en eerlijk voedselsysteem met kernwoorden als: natuurgedreven, lokaal, bio-divers, kringlooplandbouw, regeneratief. Samen willen we weer verbonden raken met onze voedselproductie, bijdragen aan de transitie in de landbouw, en ook onze omgeving hierin meenemen.

Lidmaatschap van de coöperatie betekent veel méér dan alleen lokaal, duurzaam en gezond eten. Herenboeren Usseler Es wil een community zijn die een goede afspiegeling is van de mensen die in de regio wonen. We stimuleren betrokkenheid van de leden bij de boerderij en tussen de leden. We vormen een (farming) community van mensen die verantwoordelijkheid nemen, respectvol met elkaar omgaan en waar de menselijke maat uitgangspunt is.  

fonds kleine beurs

Stichting Herenboeren / Fonds Kleine Beurs i.o.

Iederéén zou toegang moeten kunnen hebben tot een Herenboerderij. Maar we realiseren ons dat de eenmalig inleg en de wekelijkse contributie een drempel zijn voor mensen met een kleine beurs. Daarom richten wij een stichting op die de kosten voor gemotiveerde aspirant-leden, die het geld zélf niet kunnen opbrengen, gedeeltelijk óf geheel overneemt. Daartoe start de stichting het ‘Fonds Kleine Beurs’.

Huishoudens met een kleine beurs kunnen zich melden bij de Stichting. Wanneer leden voor financiële ondersteuning in aanmerking komen, zal de stichting namens hen lid worden van de Herenboerderij en de financiële verplichtingen (deels) overnemen. De stichting geeft een volledige volmacht aan het deelnemende huishouden, waardoor het huishouden zélf het stemrecht krijgt in de coöperatie en ook anderszins, op gelijke wijze als alle andere leden, volwaardig kan deelnemen aan de Herenboerderij. De afspraken tussen de Stichting en de deelnemer zijn confidentieel; alleen het bestuur van de coöperatie kent de financiële afspraken.

Ongeveer 10% van de huishoudens die de Herenboerderij gaat voeden (ca. 50 monden) willen wij reserveren voor mensen met een kleine beurs, mits wij daarvoor de financiële slagkracht kunnen realiseren, in de vorm van een gevuld fonds. Per boerderij behoeven wij daarvoor circa €60.000 om de eenmalige inleg (gedeeltelijk of geheel) over te kunnen nemen. Daarnaast willen wij deze groep tot circa 25% korting kunnen geven op de wekelijkse contributie. Daartoe behoeven wij jaarlijks circa €10.000. Voor alle vier de Twentse Herenboerderijen tezamen betekent dit €240.000 aan extern gefinancierd startkapitaal, en jaarlijkse €40.000 aan extern te financieren contributie.


Bekijk voor een korte introductie in Herenboeren het bovenstaande filmpje.

Factsheet Kleine Beurs

Download hier een pdf van deze flyer.

Waarom bijdragen aan Fonds Kleine Beurs?

We weten dat financiële armoede ook tot sociale armoede kan leiden, tot eenzaamheid, tot een gevoel van minderwaardigheid en moedeloosheid. Gevangen raken in een negatieve spiraal, vaak van generatie op generatie. Participatie in een Herenboerderij kan helpen de cirkel te doorbreken. De kleinschaligheid, de verbondenheid met andere mensen, het meehelpen met de zaai- of oogstploeg, de klus- of terreinploeg, de verzorging van dieren: er is voor iedereen wat te doen en er is plek voor iedereen. Het haalt mensen uit de anonimiteit. Iedereen kan trots zijn op zijn of haar bijdrage. Het bijdragen aan stichting kleine beurs helpt om ongelijkheid te overbruggen en maakt Twente een nóg fijnere plek voor iedereen om in te wonen en te leven. 

Meedoen?

Mensen met een kleine beurs, maar ook mensen die willen bijdragen, kunnen mailen naar usseleres@herenboeren.nl