Biodiversiteit op onze Herenboerderij

Door Clint Scholten

Biodiversiteit zegt iets over de mate van aanwezigheid van flora (planten) en fauna (dieren) binnen een bepaald gebied. Zo’n gebied wordt ook wel een ecosysteem genoemd (ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle levende wezens in een bepaald gebied.

Een hoge mate van biodiversiteit betekent dat er zich een groot aantal soorten in het gebied bevinden. Elke soort is in grote getalen aanwezig en laat gezonde genetische variatie zien (bijvoorbeeld veel verschillende soorten vlinders).

Een hoge mate van biodiversiteit in een gebied heeft voor een boerenbedrijf twee belangrijke voordelen:

– Er is weinig ruimte in het ecosysteem voor nieuwe/andere soorten. Dat maakt het lastiger voor pathogenen (ziektes en plagen) om zich te vestigen in het veld. Dit geldt idem voor exoten of onkruid. Hierdoor verlaag je het risico op een plaaguitbraak (en daarmee oogstverlies) bij biologische teelt en kan het pesticidengebruik omlaag in termen van volume en frequentie van spuiten.

– Veel bodemleven zorgt voor een snellere afbraak van organisch materiaal. Daarmee komen de voedingsstoffen uit dood organisch materiaal (bijvoorbeeld de blaadjes in de herfst) sneller en in hogere mate beschikbaar voor de planten.

Dezelfde of vergelijkbare opbrengst van het land met minder gif en minder (kunst)mest. Kortom, belangrijk dus om de biodiversiteit op de boerderij goed in de gaten te houden en te stimuleren waar het kan!

biodiversiteit herenboerderij

Deel dit bericht: