Wekelijkse uitgifte: wat komt daarbij kijken?

De uitgifteploeg van 9 á 10 mensen begint zaterdag om 9.00 uur om alle groente in ontvangst te nemen die vrijdag en zaterdagochtend geoogst zijn.

We maken een opstelling en we gaan berekenen hoeveel groente we per mond kunnen uitgeven. Voor sommige groenten wordt er een stuks indeling gemaakt naar klein/middel en groot: bijvoorbeeld kroppen sla en andijvie. De verdeling wordt dan berekend, zodat iedere mond ongeveer dezelfde hoeveelheid krijgt. Bij ‘losse’ groente gaan we uitrekenen hoeveel gewicht we per mond kunnen uitgeven. Dit moment is altijd heel spannend en de tijdsdruk is groot.  

De natuur doet hierbij ook z’n werk. Er is niet altijd vooraf in te schatten of we voldoende oogst krijgen. Daarom kan het gebeuren dat er onvoldoende voor alle monden is of dat we toch een inschattingsfout hebben gemaakt, bijvoorbeeld met het berekenen van het water/vocht dat in de kratten zit. 

Soms is de oogst niet voldoende voor alle monden en moeten we een verdeling maken. Dan kan het zijn dat niet alle groepen dezelfde groente krijgen. Bijvoorbeeld de ene week de 4 en 5 monders en de andere week de 1,2 en 3 monders. Dit kan dan dezelfde groente zijn, maar ook verschillend. We houden dit per uitgiftedag bij en compenseren dit in een volgende uitgifte. Wel krijgt elke mond per week hetzelfde gewicht, maar men heeft dus niet altijd allemaal tegelijk dezelfde groente.  

Om 10.30 uur begint de uitgifte en dat duurt tot 13:00 uur. Voor ons altijd een feestje. Wij als uitgifteploeg genieten van de geuren van de verse groente en de kruiden en van de ontmoetingen en de enthousiaste reacties van onze leden.  

Bij de uitgifte zijn veel zaken van belang, ook hoeveel leden er komen. Daarom is afmelden ook erg van belang. Kun je niet zelf afhalen en heb je geen vervanger dan is het belangrijk dat je je afmeldt. Dit kan in de HAPP onder het kopje uitgifte/afmelden. Doe dit wel uiterlijk de donderdag voor de uitgifte voor 23.00u ‘s avonds. Wij kunnen dan na het oogsten uitrekenen hoeveel groente iedereen krijgt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er zo weinig mogelijk oogst overblijft, bij niet afmelden blijven de groentes voor die monden liggen.

Loes, lid van de uitgifteploeg, maakte op Instagram een leuk verslag van een uitgiftemoment:

Deel dit bericht: