Bijpraten met de voorzitter

Hoewel we de afgelopen maanden minder op de boerderij waren om oogst op te halen, betekende dit niet dat er ook minder gebeurde op onze boerderij. We praten bij met voorzitter Hans Pieter van den Berg.

Hoe waren de afgelopen maanden?

“We hadden in de winter even de tijd om op adem te komen na het drukke eerste jaar. Als bestuur gingen we aan de slag met het jaarverslag, de voorbereiding van de algemene vergadering in april, de zoektocht naar nieuwe boeren en financiën. De vergunningen vroegen ook veel aandacht: van het archeologisch onderzoek tot het in kaart brengen van verkeersbewegingen. Ondertussen worden er volop plannen gemaakt, zoals voor de teelt- en boomgaard maar ook het vee. plannen en zijn er natuurlijk vragen en uitdagingen van en met leden.”

Wat gebeurt er zoal op dit moment?

“We zijn bezig met de vergunningen. 20 maart krijgen we duidelijkheid over de vergunningsaanvragen die we gedaan hebben bij de gemeente. Een spannend en belangrijk moment. Dan weten we of we aan de slag kunnen met de kassen, waterleidingen, boomgaard en het hekwerk enzovoort. Ook zijn we nu volop bezig met de voorbereidingen voor de komst van de koeien.”

Waar kijk je het meeste naar uit het komende jaar?

“Onder andere de komst van het vee. Het is gaaf dat Sanne is gestart. Ze heeft een visie op regeneratieve begrazing. Dat is ook voor Herenboeren een extra verdieping, het leeft daar ook maar wat we hier gaan toepassen gebeurt nog niet veel. Elke ochtend gaan we met 1 of 2 mensen het hekwerk verzetten zodat de koeien op wisselende plekken op het land lopen. Met het vee krijgen we het gemengde bedrijf, zoals een Herenboerderij in de basis is, meer op gang. De boomgaard start voor het einde van het jaar. Ook kijk ik uit naar de uitgebreidere groenteteelt; we zullen eerder en langer opbrengst hebben.”

Meer activiteiten betekent meer handen nodig.

“Dat klopt, dat is wel spannend maar ik heb het idee dat dat redelijk goed lukt. Er wordt meer vooruit gepland en bijvoorbeeld gevraagd naar een vakantieplanning. We hadden afgelopen jaar een aantal piekmomenten waarop we te weinig handen hadden. Met die inzichten kunnen we kijken naar komend jaar. Het vraagt veel aansturing door de boeren. We kunnen de inzet van leden ook nog professioneler organiseren door bijvoorbeeld duidelijke instructies.”

Wat valt je tegen?

“De elektra aansluiting bij Enexis, die hebben we een hele tijd geleden aangevraagd maar tot nu toe nog niet gekregen. Als we die niet krijgen, hebben we een probleem met de wateraansluiting. Gelukkig zit er nu schot in de zaak. Persoonlijk valt mij tegen dat ik door al het bestuurswerk minder aan het werken op het land toekom.”

Hoe kijk je aan tegen de community?

“Ik blijf het zeggen, ik vind het heel bijzonder. Er zijn zoveel mensen die een positieve bijdrage willen leveren, zoveel mensen die de lange termijn visie zien. Afgelopen jaar is best een investering geweest: wat stop je er in en wat krijg je er uit? We zijn iets aan het bouwen voor de toekomst, over zes jaar staat hier een gemengde boerderij die volwassen is. Iedereen snapt dat het tijd en geld kost om dat te bereiken. Daar mogen we best trots op zijn dat mensen zo’n visie hebben.”

Wat maakt je trots, naast de community en het verzette werk?

“Dit is nog steeds een van de vruchtbaarste stukken van Enschede, hoewel het de afgelopen jaren uitgeleefd was. We zien dat we het met de juiste aanpak weer gezond krijgen. Het land begint te veranderen, dat zie je onder andere aan de hoeveelheid vogels die terugkeert op de Es. Ik ben ook trots dat veel mensen in de regio ons kennen en zien dat we voorop lopen in de voedseltransitie. Ik wil iedereen dan ook erg bedanken voor het feit dat we dit aan het doen zijn. De leden, onze noabers die ons positief steunen, net als Piet die het uithoudt met al die herenboeren op zijn land en erf.”

Deel dit bericht: